Угода користувачаУгода користувача (далі - "правила", "угода") сайту visitworld.today (далі - "сайт", "портал")


Використання інформаційного порталу visitworld.today Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх наведених нижче умов цієї Угоди.


Адміністрація сайту залишає за собою право вносити до Угоди зміни, які набирають чинності з моменту публікації. Текст актуальної редакції Угоди завжди доступний на сайті visitworld.today. Подальше використання сайту після внесення  подібних змін означає вашу згоду з ними.


Основні терміни


Сайт (Портал) - сукупність розміщених у мережі файлів, об'єднаних адресним простором домену www.visitworld.today


Користувач Сайту (Користувач) - будь-яка особа, яка здійснює комунікацію/дію на Сайті, цим автоматично підтверджує повну згоду з положеннями Угоди користувача.


Адміністрація Сайту (Адміністрація) - VISIT WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, якому належать усі відповідні майнові права на Сайт та яке здійснює його адміністрування.


Контент - будь-яке інформаційно-значуще наповнення інформаційного ресурсу, зокрема у вигляді текстів, цифр, фото, відео, графічних елементів, зокрема новини та інші матеріали.


1. Права та обов'язки адміністрації та модераторів сайту

1.1 Адміністрація має право в будь-який час і без повідомлення змінювати оформлення сайту і контент;


1.2 Адміністрація має право надсилати користувачам електронною поштою та іншим засобом зв'язку повідомлення, що стосуються використання сайту;


1.3. Модератор сайту, який призначається Адміністрацією, відстежує і вживає необхідних заходів, щоб розміщений на сайті контент, відповідав тематиці сайту. Модератор і  Адміністрація сайту докладає всіх зусиль для того, щоб виключити з сайту недбалу, неакуратну, образливу, таку, що не відповідає дійсності або завідомо неповну інформацію;


1.4 Адміністрація сайту може використовувати персональні дані користувачів для зв'язку з цими користувачами, наприклад,  повідомити про зміну/оновлення послуг сайту або відправити важливі повідомлення та інші подібні повідомлення, що стосуються продуктів, які були оформлені користувачем і зв'язатися з метою, пов'язаною з обслуговуванням користувача/клієнта, а також, інформувати про акції, знижки та ексклюзивні пропозиції сайту;


2. Відмова від відповідальності


2.1. Статті та інформація, інший контент, що розміщений на Сайті, не є рекомендацією щодо вкладення грошей і не можуть розглядатися як спонукання до вчинення дій;


2.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед користувачем або будь-якими третіми особами за будь-яку шкоду, включно з упущеною вигодою або втраченими даними, шкоду честі, гідності або діловій репутації, спричинену у зв'язку з використанням сайту;


2.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед користувачем або будь-якими третіми особами за наслідки застосування інформації, яка використовується/отримується користувачем на сайті; 


2.4. Адміністрація надає контент в ознайомлювальних цілях і претензії щодо недостовірності або помилковості розрахунків, тверджень, висновків можуть носити виключно рекомендаційний характер;


2.5. Усі пропозиції, наміри, твердження та будь-які інші заяви не можуть розглядатися як публічна оферта.


3. Права та обов'язки користувача


3.1 Користувач має право використовувати інформацію та функціонал сайту і звертатися до адміністрації сайту з метою вирішення спірних питань;


3.2. Публікувати інформацію з Сайту з обов'язковим посиланням на портал "www.visitworld.today". 


4. Угода про конфіденційність і зберігання персональних даних


4.1 Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої Адміністрацією сайту в результаті відвідування приватною особою сайту та/або заповнення реєстраційних форм, зокрема і з персональними даними Користувачів, здійснюється Адміністрацією сайту відповідно до норм чинного законодавства. Приватна особа усвідомлює і надає згоду на збір і обробку своїх персональних даних Адміністрацією сайту в рамках і з метою, передбачених умовами Угоди користувача; зобов'язується повідомляти в письмовій формі Адміністрацію сайту при бажанні виключити свої персональні дані з баз даних Сайту.

 

4.2. У разі реєстрації на сайті або заповнення заявок на оформлення фінансових продуктів Страхових компаній, персональні дані можуть передаватися наступним третім особам:

  - Системам зі збору статистики відвідувань порталу visitworld.today;

- Банкам;

- Страховим компаніям, представленим на сайті; 

- Страховим агентам.


4.3. Збирання, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої VISIT WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, внаслідок відвідування відвідувачами її веб-сайтів та/або заповнення реєстраційних форм, у тому числі й персональні дані користувачів, здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.


5. Вартість послуг, що надаються з цієї Угоди


5.1 Вартість платних послуг, що надаються Надавачем послуг, зазначається в Умовах Договору страхування, що розміщений на сайті, а також на відповідних сторінках сайту для кожної окремої послуги з урахуванням усіх податків та зборів.


5.2 Для функцій сайту, що надаються Користувачеві, Адміністрація Сайту встановила можливість добровільної оплати Користувачем грошових коштів через систему платежів "WFP", "LiqPay", "Portmone", (картки "Visa" і "MasterCard") з метою підтримки розвитку веб-ресурсу та обробки анкет (сервісний збір), про які йдеться в цій Угоді; при цьому зазначена добровільна оплата, яку здійснює Користувач, не передбачає отримання ним будь-якого доходу (прибутку), а також виплати будь-якої винагороди або компенсації. Також обсяг такої добровільної оплати не впливають на обсяг доступних Користувачеві безкоштовних функцій Сайту. У разі здійснення оплати через інтерфейс системи "WFP", "LiqPay" або "Portmone" Користувач приймає умови користування послугами зазначених сайтів. Водночас Сторони погодили, що Користувач не несе жодних обов'язків, пов'язаних  із декларуванням результатів благодійної діяльності, та не отримує будь-яких податкових пільг з цього приводу. Грошові кошти, які Користувач сплачує Сайту як сервісний збір, не є інвестиціями та не підпадають під ознаки інвестиційної діяльності, що, відповідно, не призводить до виникнення для сторін цієї Угоди будь-яких наслідків, передбачених законодавством про інвестиційну діяльність.


5.3 Розмір добровільної оплати як сервісного збору визначено в цій Угоді.


5.4 Умови, спосіб, ціна, строк (період) виконання та порядок оплати послуг визначаються за домовленістю сторін перед наданням послуги. У будь-якому випадку користування платними функціями сайту здійснюється після оплати послуги у спосіб, передбачений цією Угодою та у разі погодження з Угодою та Договором страхування. 


5.5. Вартість та порядок надання послуг, інформація про які розміщена на Сайті, зазначена в Договорі страхування. 


5.6. Платні послуги, що надаються Користувачеві Сайту, діють протягом усього часу, оплаченого Користувачем Сайту, за винятком обмежень, передбачених цією Угодою та Договором страхування.


5.7. Розрахунки здійснюються шляхом внесення Користувачем сайту плати в розмірі 100% вартості послуг безготівковим способом на адресу Постачальника послуг за реквізитами, вказаними Постачальником послуг. Оплата може здійснюватися безготівково будь-яким способом, обраний Постачальником послуг, у тому числі за допомогою будь-яких платіжних систем, обраних Постачальником послуг. Інформація про спосіб оплати розміщена на Сайті.


5.8. Сторони погодили, що певні способи оплати послуг можуть передбачати комісію або плату за послуги фіскальних систем, еквайєрів, агрегаторів платежів, банків, інших учасників платіжних систем тощо, які не включаються до ціни послуг. Постачальник послуг не несе відповідальності за встановлення такої комісії або плати за послуги третіх осіб. 


5.9. Умови та порядок надання фінансових послуг з переказу грошових коштів (приймання платежів) розміщені на офіційних сайтах банків або фінансових компаній у мережі Інтернет. Користувач розуміє та погоджується, що під час оплати послуг з використанням послуг банків та фінансових установ користувач самостійно сплачує банківські комісії та (або) комісії фінансових установ за перерахування коштів згідно з тарифами таких установ. Витрати користувача, пов'язані з оплатою послуг, здійснюються ним самостійно і не відшкодовуються Постачальником послуг. 


5.10. Сторони погодили, що послуги, які оплачуються користувачем за допомогою платіжних систем, вважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок платіжної системи, зазначений при здійсненні Замовлення. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок платіжної системи Користувач сайту набуває право користування Послугами, за які здійснено оплату.


5.11. Користувач вважається таким, що ознайомився з умовами цієї Угоди в разі, якщо він здійснив відповідний платіж за доступ до платних функцій Сайту.


5.12. Положення цієї частини Угоди про платні функції Сайту набирають юридичної сили з моменту початку функціонування відповідних платних функцій Сайту.


6. Умови повернення сплачених коштів


6.1. Повернення сплачених Користувачем коштів за отримані послуги як у рамках платних функцій сайту, так і в межах добровільної оплати, яку Користувач може здійснювати згідно з умовами цієї угоди, здійснюється в такому порядку:

  1. якщо запит (заява) на повернення коштів надійшов у день проведеної (здійсненої) оплати, то сплачені кошти повертаються за вирахуванням сервісного збору.

  2. якщо запит (заява) на повернення коштів надійшов наступного дня або в інший часовий період після проведення оплати, окрім аргументованих причин згідно з пунктом 3, то грошові кошти повертаються з вирахуванням до 40%.

  3. якщо запит (заява) на повернення коштів Користувача надійшов у період дії страхового поліса або після його закінчення, то грошові кошти не повертаються.

  4. якщо запит (заява) на повернення коштів Користувача аргументований купівлею нового Поліса від тієї самої Страхової компанії на Сайті і період дії не розпочався, то грошові кошти повертаються за вирахуванням сервісного збору.


6.2. Користувач має можливість звернутися до Страхової компанії щодо перенесення дат страхування до початку періоду дії страхування на невизначений час для майбутньої поїздки.


6.3. З питання скасування послуги та повернення грошових коштів звертатися на пошту [email protected] або гарячу лінію Сайту https://visitworld.today


згоду з правилами використання інформаційного порталу, користувач погоджується на добровільну сплату сервісного збору в розмірі 8% згідно з Договором публічної оферти за опрацювання його анкети, персональних даних, а також їхнє зберігання та передачу даних винятково особам, зазначеним у п. 4.2. цієї Угоди.


У разі, якщо Ви не згодні з цими правилами, будь ласка, не користуйтеся Сайтом.